Všechny rejstříky pohromadě
  • Jednotný přístup k obchodnímu, živnostenskému, insolvenčnímu rejstříku a registru Ares
  • Pohodlné vyhledávání subjektů
  • Přehledné zobrazení informací
Za minimální poplatek maximální přehled
  • Hlídání změn, vztahů a zápisů do rejstříku
  • Zobrazení vazeb a souvislostí mezi subjekty
  • Kontrola spolehlivosti plátců DPH
  • Ohodnocení spolehlivosti
Krachuje váš partner?
Kdo ovládá společnost?
Musíte za někoho platit DPH?

Ares Registr.cz

Ares registr.cz je alternativní přístup k rejstříku ARES – Administrativní registr ekonomických subjektů vedenému Ministerstvem financí. Obsahuje identická data jako ARES na adrese mfcr.cz. Upozorňujeme, že některá data v tomto rejstříku jsou nepřesná. Alternativní rejstřík obsahuje kompletní informace registru ARES tedy včetně nepřesností. Proto Vás pro přesnost informací přesměrujeme na zápis v obchodním anebo živnostenském rejstříku, jedná-li se o společnosti zapsané v těchto rejstřících. Výhody, které alternativní přístup poskytuje, jsou zejména inteligentní našeptávač a jednotné pole pro hledání podle IČ anebo jména společnosti.